ნადირობა

შევარჩიოთ სანადირო თოფი (დამწყებთათვის)
სროლის შესწავლის დასაწყისში, უპირველეს ყოვლისა საჭიროა შევარჩიოთ სათანადო თოფი, როგორც მისი დანიშნულებისა და ხარისხის, ისე განსაკუთრებით მსროლელისთვის შესაფერისი ზომითა და წონით. მსროლელისთვის მეტად ძნელი იქნება სწრაფად მოძრავ მიზანში სროლა, მისთვის შეუფერებელი იარაღიდან.