მხედველობა

გავიუმჯობესოთ მხედველობა სათვალის გარეშე
სათვალის გარეშე მხედველობის გაუმჯობესების სხვადასასხვა მეთოდი არსებობს. ერთ-ერთი მათგანი 20-ე საკუნის ცნობილი ექიმის უილიამ ბეითსის მიერ არის შემუშავებული. ბეითსის მიხედვით, ცუდი მხედველობის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს ფსიქიური დაძაბულობა, რომელიც დაკავშრებულია მხედველობაზე ძალდატანებასთან. ამით ბეითსი ხსნის…