მცირე ბიზნესი

შევაფასოთ მცირე ბიზნესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები
საზღვარგარეთული და ადგილობრივი გამოცდილების ანალიზის შედეგად დადგენილია, რომ მცირე ბიზნესის საწარმოებს ახასიათებს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები.

 

როგორ დავიწყოთ მცირე ბიზნესი
ზოგიერთი ადამიანი არ იღებს სიამოვნებას იმუშაოს ხელმძღვანელზე ან უფროსსზე. მათ ურჩევნიათ ჰქონდეთ საკუთარი ბიზნესი, არ იყოს დამოკიდებული ვინმეზე და ჰქონდეს მმხოლოდ საკუთარი თავის იმედი. გახსნათ საწარმოო ხაზი ან ჩაერთოთ სავაჭრო საბითუმო ქსელში (შუამავლად) საკმაოდ…