მშენებლობის ნებართვა

ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია გასცემს შემდეგი სახის ნებართვებს:

 

მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა თბილიში
თუ გსურთ თბილისში მშენებლობის დაწყება, მაშინ უნდა მიმართოთ ქ. თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - თბილისის არქიტექტურის სამსახურს. მშენებლობის ნებართვის გაცემა მოიცავს სამ ეტაპს.