მოხუცები

როგორ გავაუმჯობესოთ მოხუცების მახსოვრობა
მახსოვრობის დაქვეითება დაბერების პროცესის ერთ-ერთი ნაწილია, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ტვინის ნეირონებს შორის კავშირები სუსტდება და იკარგება. ეს პროცესი შეუქცევადია და შეუძლია გამოიწვიოს გონების დაქვეითება. თუმცა, მრავალი ქვეყნის მეცნიერები მუშაობენ იმაზე, რომ შეანელონ ან…