მოტივაციის წერილი

როგორ გავაკეთოთ კონვერტი

 

როგორ გავგზავნოთ ფაილები Facebook-ით
ხშირად ხდება ისე, რომ არ არის ხელმისაწვდომი ელექტრონული ფოსტა ან სხვა კომუნიკაციის საშუალებები, როგორებიცაა მესენჯერები. ამ ინსტრუქციაში ახსნილია, თუ როგორ გავგზავნოთ ფაილი სოციალური ქსელის, კონკრეტულად facebook–ის გამოყენებით.

 

როგორ შევადგინოთ სამადლობელი წერილი
სამადლობელ წერილს წერენ კმაყოფილების გამოსახატად, ეფექტური და ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობისათვის, რამე თხოვნის შესრულების ან ჩატარებული ღონისძიებისათვის. თითოეულ შემთხვევაში გამოიყენება საუბრის გარკვეული სტილი, რომელიც დამოკიდებულია ოფიციალური ტონიდან გადახვევაზე.

 

როგორ დავწეროთ სამადლობელი წერილი
სამადლობელი წერილი გამოხატავს, გაწეული მომსახურების ან საქმიანობისგან გამოწვეულ მადლიერებას. ასეთი წერილი გაგზავნა შეიძლება როგორც ორგანიზაციისთვის, ასევე კერძო პირისათვის. ამ ტიპის წერილის გამგზავნები შეიძლება იყვნენ მომსახურების მიმღებები, სამთავრობო ორგანოები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.

 

დავწეროთ სამოტივაციო წერილი [II]
ალბათ ხშირად გსმენიათ სამოტივაციო წერილის (Cover Letter, Motivation Letter) შესახებ ინტერნეტში თუ ტელევიზიაში, მაგრამ ხშირად ეს ინფორმაცია მცდარია და რატომღაც ყველა ასოციაციას უკეთებს სამოტივაციო წერილს რეზიუმესთან (CV-თან), ამავდროულად რეკომენდაციას გიწევენ, რომ სამოტივაციო წერილში დაურთო…

 

როგორ დავწეროთ წერილი
დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა საქართველოში იცის წერილის დაწერა, რადგან არაერთი სახელმწიფო/კერძო ორგანიზაციიდან ან მეგობრისგან მოგვსვლია წერილი, რომელიც იმდენად აბნეულ-დაბნეულია ვერ გაიგებს ადამიანი სად იწყება ტექსტი და სად მთავრდება, რასაც ვერ ვიტყვით…

 

როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი
სამოტივაციო წერილი მნიშვნელოვანია. მას ითხოვენ უნივერსიტეტში მიღებისას, და უკვე სამსახურებშიც. ეს უნდა იყოს ინფორმაციული, დამაჯერებელი ნაწერი, რადგან იგი დიდ გავლენას ახდენს მიღება-არმიღების საკითხზე. სააპლიკაციო დოკუმენტების განხილვა იწყება მოტივაციის კითხვით, მხოლოდ ამის შემდეგ გადადიან სხვა…