მოტივაცია

დავწეროთ სამოტივაციო წერილი [II]
ალბათ ხშირად გსმენიათ სამოტივაციო წერილის (Cover Letter, Motivation Letter) შესახებ ინტერნეტში თუ ტელევიზიაში, მაგრამ ხშირად ეს ინფორმაცია მცდარია და რატომღაც ყველა ასოციაციას უკეთებს სამოტივაციო წერილს რეზიუმესთან (CV-თან), ამავდროულად რეკომენდაციას გიწევენ, რომ სამოტივაციო წერილში დაურთო…