მომხმარებლებთან

როგორ წამოვიწყოთ საუბარი მყიდველთან
ყველას მოგეხსენებათ, რომ გაყიდვები მეტწილად დამოკიდებულია უშუალოდ კლიენტისა და კონსულტანტის კომუნიკაციაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სერვისის ხარისხი თანდათან უმჯობესდება წინა წლებთან შედარებით, მაინც არ არის სასურველ მდგომარეობაში. კლიენტთან კონტაქტის დამყარება გლობალურად აქტუალური პრობლემა არის…