მომხმარებელი

დავარწმუნოთ მომხმარებელი პროდუქტის ყიდვაში (ზოგადი რჩევები)
ხელშეწყობა ნებისმიერ პროდუქტზე გამყიდველისგან მოითხოვს გარკვეულ დროს და დამატებით ხარჯებს. მყიდველი მაღაზიაში შესვლისას, ყურადღებას ამახვილებს მისთვის ნაცნობ ბრენდებზე ამიტომ, კიდევ უფრო ხარისხიანი, მაგრამ არა რეკლამირებადი საქონელი რჩება დახლებზე.