მისამართი

დავამატოთ ვებ საიტის მისამართი Internet Information Services სერვერში
Internet Information Services სერვერი თავის ლოკალურ საიტს როგორც წესი, ათავსებს იმ დისკზე, სადაც არის ოპერაციული სისტემა დაინსტალირებული, მაგალითად თუ ვინდოუსი დაინსტალებულია C: diskze მისი სრული მისამართი (Path) იქნება C:Inetpubwwwroot. მაგრამ არის სხვადასხვა მიზეზი…

 

გავიგოთ სხვისი IP მისამართი
IP მისამართი (Internet Protocol Address) არის კომპიუტერული ქსელის უნიკალური კოდი, რომელიც უზრუვნელყოფს თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტთან კავშირს. იმისათვის, რომ კავშირი შედგეს ინტერნეტთან ან ქსელში მყოფ კომპიუტერებთან, აუცილებელია თქვენი IP მისამართის უნიკალურობა. სხვისი კს უნიკალურობა. სხვისი…