მეჭეჭი

მოვიშოროთ მეჭეჭი (ხალხური მეთოდი)
მეჭეჭი ხშირად ხელზე ან ფეხზე გამოდის და გვაწუხებს. ბევრი ცდილობს ეს ხორცმეტი მოიჭრას, მაგრამ უმეტესად ამ ხერხს ცუდი შედეგი მოსდევს. უმჯობესია სხვა მეთოდებით სცადოთ ამ პრობლების გადაჭრა.