მენეჯმენტი

მოვახდინოთ დროის ეფექტური მართვა (მენეჯმენტი)
თანამედროვე სამყაროში არსებობასა და წარმატების მიღწევაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დროის რაციონალური განაწილება და მისი სწორი მენეჯმენტი. ეს მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევაა, რომელიც აუცილებელია იყოს გამომუშავებული ადრეული ასაკიდან; რათქმაუნდა იმ შემთხვავაში თუ გვსურს, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ნაყოფიერად…

 

როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი
რეალისტური მოლოდინის ფორმირება, ყველა დაინტერესებული მხარის თანხმობის მიღწევა და შემკვეთისთვის მზა პროდუქტის მიწოდება -ყველა ამ ამოცანის შესრულება ხშირად ძალზე რთულია და მოითხოვს მეთოდთა საკმაოდ ფართო წრის გამოყენებას.