მახსოვრობა

როგორ გავაუმჯობესოთ მოხუცების მახსოვრობა
მახსოვრობის დაქვეითება დაბერების პროცესის ერთ-ერთი ნაწილია, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ტვინის ნეირონებს შორის კავშირები სუსტდება და იკარგება. ეს პროცესი შეუქცევადია და შეუძლია გამოიწვიოს გონების დაქვეითება. თუმცა, მრავალი ქვეყნის მეცნიერები მუშაობენ იმაზე, რომ შეანელონ ან…

 

როგორ გავიუმჯობესოთ მახსოვრობა
ინტერნეტის განვითარებამ უამრავი პრობლემა გადაჭრა, მათ შორის ინფრომაციის მოძიების სირთულეც. ახლა უკვე აღარ გვიწევს დასახელებების, რეცეპტების, ამონარიდების დამახსოვრება. მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი მინუსი აქვს. რაც უფრო ნაკლებად იტვირთება ტვინი, ის უფრო "ზარმაცი" ხდება და…