კონკურენტები

მოვიქცეთ ბიზნეს კონკურენტებთან (ზოგადი რჩევები)
კონკურენცია წარმოადგენს სტიმულს თქვენი ბიზნესის გაუმჯობესებისაკენ. როცა თქვენ ხედავთ რას აკეთებენ თქვენი კონკურენტები და როგორ გამოდით ეს მათ, შეგიძლიათ შეაფასოთ თქვენი ბიზნესი და გაიგოთ ემთხვევა თუ არა მომხმარებლის მოთხოვნილებებს თქვენს მიერ…