კონდიციონერი

როგორ შევარჩიოთ კონდიციონერი
ზაფხულის დადგომასთან ერთად კონდიციონერის შეძენა მეტად აქტუალური ხდება, საქართველოში ფართოდ გავრცელებულია კონდიციონერები ბაზარზე. ხშირად საქართველოში კონდიციონერები ჩამოდის თურქეთიდან, ჩინეთიდან და სხვა.