კარატე

როგორ ვისწავლოთ კარატე
კარატე საბრძოლო ხელოვნების სახეობაა, რომელიც შინაგანი ვარჯიშებისათვის ითხოვს როგორც ფიზიკურ, ასევე სულიერ ძალას. კარატე ჩაისახა ჩინეთში. მისი სწავლა შეიძლება ორი საშუალებით. პირველი, ეს არის დამოუკიდებელი ვარჯიშები სახლში (იმ შემთხვევაში, თუ ბინის გაბარიტები გაძლევთ ამის…