იუდაიზმი

დავიცვათ ეთიკა რელიგიურ თემებზე საუბრისას
საჭიროა თქვენთვის უცხო რელიგიების მინიმალურ დონეზე ცოდნა. მნიშვნელოვანია იცოდეთ თუ რა შეიძლება და რა არის აკრძალული ამა თუ იმ რელიგიის მიმდევართათვის. მათი წეს-ჩვეულებებისა და არკძალვების ცოდნა დაგეხმარებათ ურთიერთობის დროს არასწორი ფრაზებისა და მოქმედებების თავიდან…

 

გავიგოთ მეტი იუდაიზმზე (მიმდინარეობები)
ყველა მიმდინარეობა, რაც კი იუდაიზმში საუკუნეების განმავლობაში დღევანდლამდე შექმნილა, წმიდა წიგნებიდან იღებს სათავეს. წყარო ყველასთვის ერთია, ოღონდ მათი ინტერპრეტაციაა განსხვავებული. იუდაიზმის ქმნადობა განუწყვეტელი პროცესია და თავის წიაღში ხშირად ითავსებს ერთმანეთის საპირისპირო იდეებსა და ტენდენციებს.…