თვითკონტროლი

გამოვიმუშაოთ თვითკონტროლი ფიზიკური ვარჯიშის დროს
თვითკონტროლი ფიზიკური ვარჯიშის დროს სავალდებულო საქმედ უნდა იქნეს მიჩნეული. იგი საშუალებას იძლევა პერიოდულად დავაკვირდეთ საკუთარ ჯამრთელობას. დაკვირვება უნდა მოვახდინოთ მთელ რიგ მაჩვენებლებზე, რომელთა ცვლილებების მიხედვით შეიძლება შეფასდეს ჩვენი ორგანიზმის ფიზიკური მდგომარეობა. პირველ რიგში ყურადღება…