თავდაჯერეულობა

როგორ გავხდეთ თავდაჯერებული
თავდაჯერება, რწმენა საკუთარი თავის, ასევე ძალებისა და დამოკიდებულება ცხოვრებასთან ფორმირდება ადამიანში ბავშვობიდანვე. ოჯახში სადაც მშობლების თვითშეფასება არის დაბალი, სადაც პასიური დამოკიდებულება აქვთ ცხოვრების მიმართ, მცირეა შანსი იმისა, რომ ბავშვი გაიზარდოს თვითდაჯერებული და ოპტიმისტი,…