ზღვა

მოვამზადოთ ავტომობილი საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის
იქამდე, სანამ დააპირებთ საზღვარგარეთ ავტომობლით გამგზავრებას, უნდა შეაგროვოთ საჭირო დოკუმენტები, შესაბამისად მოამზადოთ ავტომობილი და ასევე შეისწავლოთ იმ ქვეყნის საგზაო მოძრაობის წესები, რომელში გამგზავრებასაც აპირებთ. ამ მოთხოვნების არ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შეიძლება ჩავარდეთ ძალიან უსიამოვნო სიტუაციაში.