ზარალი

როგორ გამოვთვალოთ ზარალის ოდენობა
სიატუციები, როდესაც შეიძლება დაგვჭირდეს ზარალის სწორი დაანგარიშება შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. ყველაზე ხშირად კი ეს ეხება ისეთ ასპექტებს, რომლებიც დაკავშირებულია მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასთან. თანხის გამოთვლა, არც თუ ისე ძნელია, ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთვევებსა და სიტუაციებზე.