ვიტილიგო

ვიმკურნალოთ ვიტილიგო (ხალხური მეთოდი)
ზოგ ადამიანს სხეულზე, სხვადასხვა ადგილას უჩნდება თეთრი ლაქები. ამ ლაქების ხშირი მიზეზი შეიძლება იყოს ვიტილიგო. ვიტილიგოთი დაავადებულთათვის, გარკვეული სარგებლის მოტანა შეუძლია მცენარე კრაზანას. მიყევით ინსტრუქციას, სადაც მოყვანილია ხალხური მეთოდი ვიტილიგოს მკურნალობის.