ეტაპები

დავგეგმოთ ბიზნესის საწყისი ეტაპები
თქვენ, როგორც დამწყები ბიზნესმენი, ბუნებრივია, შეზღუდული ხართ ფინანსური რესურსებით. ამიტომ საწყისი ეტაპის დაგეგმვის სამუშაოები ნაკლები დანახარჯებით უნდა შეასრულოთ. ამ თვალსაზრისით, ყველაზე მისაღებ ვარიანტებად მიგვაჩნია აშშ-ის მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის ექსპერტების რჩევები.