ერასმუსი

გავხდეთ უფრო აქტიური სტუდენტი
ბევრს ჰგონია, რომ საკმარისია ჩააბაროს ეროვნული გამოცდები და მიიღოს სტუდენტის სტატუსი ეს უკვე მისიის შესრულებას ნიშნავს, საკუთარი თავისა და ოჯახის წინაშე. ეს არ არის საკმარისი. გარდა უნივერსიტეტის სასწავლი საგნებისა, არის ბევრი რამ რისი გაკეთებაც…