ელექტროეპილაცია

როგორ შევარჩიოთ ეპილაციის სახეობა
სხეულზე არასასურველი თმების მოშორების ყველაზე ეფექტური და არამტკივნეული საშუალება დღესდღეისობით არის ეპილაცია. ეპილაციის გაკეთება ეფუძნება თმის ბუდეების დაშლას. არსებობს ეპილაციის რამოდენიმე სახე, სხივური და ელექტრო. ასევე სხივური იყოფა აზერულ და ფოტო ეპიაციებად. ასევე…