დინამიკის

გამოვრთოთ სისტემური დინამიკის ხმა Windows-ში
ბევრს აღიზიანებს წრიპის ხმა, რომელსაც სისტემური ბლოკი გამოსცემს სხვადასხვა სახის შეცდომის ან გაფრთხილების ჩვენებისას. არსებობს მისი გამორთვის რამდენიმე საშუალება. ამ სტატიაში გთავაზობთ ორ მათგანს.