დაყოფა

როგორ დავყოთ ნარევი
ქიმიური ნარევის დასაყოფად სხვადასხვა ხერხი არსებობს, გავეცნოთ რამდენიმე მათგანს.