დაზღვევა

როგორ ვისარგებლოთ საყოველთაო ჯანდაცვით?!
როგორ ვისარგებლოთ საყოველთაო ჯანდაცვით და რა მომსახურებით შეუძლია ისარგებლოს საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ, რა პროცედურების გავლაა საჭირო საყოველთაო ჯანდაცვით სარგებლობისთვის და ვის შეუძლია ისარგებლოს აღნიშნული მომსახურებით. ამ კითხვაზე პასუხებს აღნიშნულ ინსტრუქციებში იხილავთ. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო…

 

როგორ შევამციროთ სავალუტო რისკი
რა არის სავალუტო რისკი? კომპანიას, რომელსაც გააჩნია საკუთარი აქტივებისა და ვალდებულებების შეუსაბამობა ვალუტაში, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში წარმოექმნება გაცვლითი კურსის რისკი ანუ სავალუტო რისკი. საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ კომპანიებზე განსაკუთრებულად მოქმედებს სავალუტო რისკი თავიანთი ბიზნესის ბუნებიდან გამომდინარე.…

 

როგორ გამოვთვალოთ ზარალის ოდენობა
სიატუციები, როდესაც შეიძლება დაგვჭირდეს ზარალის სწორი დაანგარიშება შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. ყველაზე ხშირად კი ეს ეხება ისეთ ასპექტებს, რომლებიც დაკავშირებულია მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასთან. თანხის გამოთვლა, არც თუ ისე ძნელია, ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტულ შემთვევებსა და სიტუაციებზე.