გეგმა

როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა
ბიზნეს გეგმა-არის საწარმოს ამოსავალი წერტილი. ის გვიჩვენებს თუ როგორი იქნება წარმოება და რა გზით მივაღწევთ მოგებას. ბიზნეს გეგმა საჭიროა როგორც შიდა მიზნებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის და კრედიტორებისთვის, რომ გაამართლოს მათმა ნდობამ და დავარწმუნოთ კომპანიის პოტენციურ…

 

შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)
ბიზნეს-გეგმა-ეს არის პროგრამა, რომელიც აღწერს კომპანიის საქმიანობას, პროდუქტზე, მომსახურებაზე, იმფორმაცია წარმოებაზე და ასევე ორგანიზაციის ეფექტურობაზე. სწორი დაგეგმარება ხელს უწყობს ფირმის სწორი მუშაობა და მოგების გაზრდა. სერიოზულად მიუდექით ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, რადგან შემდეგი წლები ფირმა…