გაღიზიანება

ვიურთიერთოთ იმ ადამიანებთან რომლებიც გვაღიზიანებენ (7 ფსიოლოგიური ილეთი)
პერიოდულად ყველა ჩვენგანს გვიწევს ისეთ არასასიამოვნო ადამიანებთან შეხვედრა, რომლებიც აუტანელები არიან ურთიეთობებში. ისინი მრვალფეროვანები და სხვადასხვანაირები არიან, მაგალითად ზოგი კატეგორიულია, ზოგი ირონიული, ზოგმა თავის მობეზრება იცის. ზოგიც ორსახოვანია, ორპირი და თვალთმაქცი. არსებობს უხეში…