განსაკუთრებული ნომრები

ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია გასცემს შემდეგი სახის ნებართვებს:

 

ვიშოვოთ ICQ-ს 7-8-9 ნიშნა ნომრები მარტივად
ალბათ ICQ-ს ყველა მომხმარებელს ერთხელ მაინც უფიქრია გამორჩეული ნორმრის შოვნაზე. კარგი ნორმის ქონას თავისი დადებითი მხარეები აქვს: დასამახსოვრებლად მარტივია, სოლიდურია, სხვებთან შედარებით მოკლედ და ა.შ. მაგრამ მათი შოვნა ცოდნის გარეშე დაკავშირებულია თანხებთან. ეს სტატია…