განათლება

მივიღოთ განათლება სახლიდან გაუსვლელად
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ საშუალება მოგვცა არა მარტო გაგვეკეთებინა შესყიდვები, გვეურთიერთობა ჩვენგან შორს მყოფ ადამიანებთან სახლიდან გაუსვლელად, არამედ მოგვცა დისტანციური სწავლების საშუალება. არსებობენ უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებში ჩარიცხვა და სწავლაც შესაძლებელია ინტერნეტის მეშვეობით. ეს მეთოდი განსაკუთრებით…