გაზონი

როგორ შევარჩიოთ გაზონი (ბალახი)
გაზონის გარეშე წარმოუდგენელია ლადშაფტის დიზაინის შექმნა. გაზონის რამდენიმე სახეობა არსებობს, რომლებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან დანიშნულებით, შემადგენლობით და მოვლით. გაზონის შერჩევისას, ჯერ უნდა გადავწყვიტოთ რა ფუნქციას შეასრულებს ის ლადშაფტის დიზაინში.