ბუნებრივი

მოვიქცეთ ბუნებრივი აირის (გაზის) გაჟონვის შემთხვევაში
სამწუხარო ფაქტების გამო, თითქმის ყველასთვისაა ცნობილი თუ რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ბუნებრივი აირის გაჟონვამ. საფრთხე არსებობს ორი ტიპის, გაჟონილი "გაზის" გამო შესაძლოა ადამიანი მოიწამლოს და გაიგუდოს, ასევე შეიძლება მოხდეს აფეთქება. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ყურადღებით ყოფნა,…

 

გაიცემა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია
2011 წლის განვლილ 6 თვეში (იანვარი-ივნისი) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ლიცენზიის გაცემის მიზნით 21 აუქციონი გაიმართა, ოცდაერთივე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის მიზნით. აუქციონებზე გამოტანილთაგან 18 ობიექტი – მიწისქვეშა წყლებია (მტკნარი,…