არჩევა

როგორ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი
ადამიანებს ხშირად გვიწევს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, არჩევანის გაკეთება კარგსა და ცუდს, ცუდსა და უარესს, კარგსა და უკეთესს შორის. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას განმსაზღვრელია სიტუაციის არსი. ამ აზრს არ უარვყოფ, მაგრამ მთავარ…