აპათია

დავამარცხოთ აპათია (გულგრილობა, უინტერესობა)
სიცოცხლით სავსე და გატაცებულმა ადამიანებმა ყველაზე უკეთ იციან თუ რა არის აპათია. მიზეზი ძალიან მარტივია, ვინაიდან ისინი მიჩვეულები არიან აქტიურ ცხოვრებას, ენერგიის მიღებას და გაცემას, ხოლო როცა დგება მომენტები, როცა ცხოვრება მათ არ აძლევს…