ანგარიში

როგორ დავწეროთ ანგარიში (რეპორტი)
სამხედრო საქმეში მცირე ანგარიშ უწოდებენ რეპორტს (ფრ. raport) – ოფიციალური სიტყვიერი ან წერილობითი ანგარიში ქვედა საფეხურზე მდგომისგან ზედა საფეხურზე მდგომისათვის. რეპორტი შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას შესრულებული სამუშაოს შესახებ ან რაიმე სახის მიმართავ უფროსობისადმი. ანგარიშის შედგენის…

 

როგორ წავშალოთ Odnoklassniki-ის ანგარიში
Odnoklassniki-ის ანგარიშის წაშლის მსურველი საკმაოდ ბევრია, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით. Odnoklassniki-ის წაშლის პროცედურა იკავებს რამოდენიმე წამს, რადგან ეს ფუნქცია გათვალისწინებული აქვთ ამ პროექტის შემქნელებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ წაშლილი იქნება მთელი ინფორმაცია (ფოტო,…

 

როგორ წავშალოთ Facebook-ის ანგარიში
Facebook-ის ანგარიშის წაშლის მსურველი საკმაოდ ბევრია, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებით. ბოლო პერიოდში გაკეთებული განახლებების საშუალებით შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი 2 მეთოდს შორის: წაშლა და გაუქმება. ამ სტატიაში საუბარი იქნება ანგარიშის წაშლაზე რაც გულისხმობს იმას, რომ…

 

როგორ გავაუქმოთ Facebook-ის ანგარიში
Facebook-ის ანგარიშის გაუქმების მსურველი საკმაოდ ბევრია, რაც სხვადასხვა მიზეზებითაა გამოწვეული. ბოლო პერიოდში გაკეთებული განახლებების საშუალებით შეგიძლიათ გააკეთოთ არჩევანი 2 მეთოდს შორის: წაშლა და გაუქმება. ამ სტატიაში საუბარი იქნება ანგარიშის გაუქმებაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ…