ანაბრები

როგორ გავხსნათ ანაბარი?
რა არის ანაბარი და რა მნიშვნელობა აქვს დანაზოგებს? ანაბარი (დეპოზიტი) არის თანხა, რომელსაც ვანთავსებთ საკრედიტო დაწესებულებაში (ბანკში) გარკვეული დროით, სარგებლის მიღების მიზნით. ანაბრის საშუალებით ვაკეთებთ დანაზოგს და მას ვინახავთ უსაფრთხოდ, ასევე ვიღებთ სარგებელს…