ამოვბეჭდოთ დოკუმენტი

აღვადგინოთ შეუნახავი დოკუმენტი Word 2010-ში
ალბათ ყველა ჩვენგანს ერთხელ მაინც შექმნია Word-ში აკრეფილი ტექსტის დაკარგვის პრობლემა. ეს პრობლემა მაიკროსოფტის თანამშრობლებმა გადაწყვიტეს Word-ში დამატებითი ფუნქციის დამატებით. იგი საშუალებას იძლევა მითითებული ინტერვალის მიხედვით შეინახოს იმ დოკუმენტების ასლი, რომელშიც ხორციელდება მუშაობა. თუ…

 

ამოვბეჭდოთ დოკუმენტები Microsoft Word 2007-ში
ბეჭდვა - ეს არის დოკუმენტის მომზადების საბოლოო ეტაპი. საბეჭდი ასლი წარმომადგენლობით ფუნქციებს ასრულებს. მას გადასცემენ დამკვეთს, მომხმარებელს, მიმღებს. ის ბევრწილად განსაზღვრავს, რამდენად არის მზად დოკუმენტი მასზე დაკისრებული ამოცანების შესასრულებლად. დოკუმენტს ბეჭდავენ ან საბეჭდ მოწყობილობაზე…

 

შევინახოთ ქართული ნაწერი Notepad-ში
ხშირად ხდება ისე, რომ გვჭირდება ტექსტურ დოკუმენტში ქართულად წერა. თუმცა მისი დამახსოვრება გარკვეულ პრობლემებთანაა დაკავშირებული, საჭიროა მივუთითოთ სწორი კოდირება, რის შემდეგაც შენახული ფაილი დაიმახსოვრებს თქვენს ნაწერს და მოცემულ ფაილში შეგეძლებათ მომავალშიც განაგრძოდ ქართულად წერა.

 

როგორ დავწეროთ პოზიციის ფურცელი
თქვენი განათლების დონის ზრდასთან ერთად, მოგიწევთ სხვადასხვა სახის ნაშრომების დაწერა. ერთ-ერთი მათგანია პოზიციის ფურცელი. ვინაიდან, ასეთი სახის დოკუმენტები გაჩნდება ბევრ სტანდარტიზებულ ტექსტი და განსაკუთრებით, ინგლისური ენის გაკვეთილებზე, უმჯობესი იქნება, მისი წერისათვის საჭირო ძირითადი პრინციპების…

 

როგორ დავწეროთ განცხადება
განცხადება არის დოკუმენტებს შორის ყველაზე მარტივი და ამავდროულად ყველაზე ხშირად გამოყენებადი. მისი დაწერის დროს საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე მარტივი წესის, გრამატიკის და აზრის განვითარების თანმიმდევრობის დაცვა.