ადამიანები

მივაღწიოთ დასახულ მიზანს (წარმატებული ადამიანების 8 ჩვევა)
ყოველთვის ოცდებიან, როცა ზოგიეთ ადამიანს გამოსდის ყველფრის დროულად გაკეთება, მაშინ როცა უმეტესობისთვის იგივე რამის გამეორება ფაქტიურად წარმოუდგენელია. არსებობს რამდენიმე სასარგებლო ჩვევა, რომლებიც განასხვავებს ერთმანეთისგან ამ ორი ტიპის ადამიანებს. ამ ჩვევების გამოყენებით ისინი ფაქტიურად…

 

როგორ დავხატოთ ადამიანები
მოცემული სტატია არის ფოტო-ინსტრუქციის სახის. თუ ხართ დამწყები და გინდათ ხატვისთვის ვარჯიში გამოგადგებათ. დააკვირდით ნახატებს და გაიმეორეთ. პრაქტიკა აუცილებლად მოგცემთ შედეგს.