ფინანსები და ეკონომიკა (63)ინსტრუქციების თანრიგობა – ახლად დამატებულიპოპულარული
შევქმნათ ახალი პროდუქტი (სასიცოცხლო ციკლი)
ჯერ ერთი, ჩვენ ვსაუბრობთ სასიცოცხლო ციკლის გამარტივებულ მოდელზე. ნებისმიერი ფირმა, რომელსაც დოკუმენტურად გაუფორმებია ახალი პროდუქტების…

 

ვმართოთ პროექტი, მართვის სამი ფუნქციით
პროექტის ხელმძღვანელის მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მივაღწიოთ მიზნებს, რომლებიც დანახარჯების, სამუშაოების გრაფიკისა და პროექტის…

 

როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი
რეალისტური მოლოდინის ფორმირება, ყველა დაინტერესებული მხარის თანხმობის მიღწევა და შემკვეთისთვის მზა პროდუქტის მიწოდება -ყველა ამ…

 

შევურჩიოთ სახელი სილამაზის სალონს (ზოგადი რჩევები)
სილამაზის სპეციალისტები აბობენ, რომ კარგი სალონი პირველ რიგში უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სანიტარიულ სტანდარტებს. მეორი მხრივ…

 

გავხსნათ ფიტნეს კლუბი (ზოგადი რჩევები)
საკუთარი ფიტნეს კლუბი შეიძლება იყოს საწყისი წარმატებული ბიზნესის. იმ პირობით თუ ბიზნესი იქნება სწორად დაგეგმილი…

 

როგორ დავარეგისტრიროთ საკუთარი ბიზნესი
საქართველო ბიზნესის დაწყების მხრივ მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით, მსოფლიო რეიტინგში მე-8 ადგილას გავიდა. რაც ნიშნავს…

 

როგორ დავწეროთ ბიზნეს პროექტი
პროექტის აღწერა არის სააპლიკაციო ფორმის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი. მისი მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ…

 

როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა
ბიზნეს გეგმა-არის საწარმოს ამოსავალი წერტილი. ის გვიჩვენებს თუ როგორი იქნება წარმოება და რა გზით მივაღწევთ…

 

როგორ გავხსნათ საკონდიტრო კაფე
საკონდიროს მიმზიდველი სუნი ყოველთვის მიიზიდავს გამვლელების ყურადღებას. იშვიათია ვინმემ გვერდზე გაუაროს სურნელოვან ახალ გამომცხვარ ნამცხვარს.…

 

შევქმნათ წარმატებული ბიზნეს პროექტი
ბიზნეს პროექტი თავის თავში მოიაზრებს ყურადღებიან გაანგარიშებას და უნარს, თავად გათვალო სამეწარმეო საქმიანობა. იგი შეიძლება…

 

შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)
ბიზნეს-გეგმა-ეს არის პროგრამა, რომელიც აღწერს კომპანიის საქმიანობას, პროდუქტზე, მომსახურებაზე, იმფორმაცია წარმოებაზე და ასევე ორგანიზაციის ეფექტურობაზე.…

 

ავირჩიოთ ბიზნეს იდეა (ზოგადი რჩევები)
ერთ-ერთი ალტერნატიული გადაწყვეტილებაა, დაიწყო საკუთარი ბიზნესი. წარმატებისთვის საჭიროა დეტალურად შევიმუშაოთ ბიზნეს იდეა. ეს არის ერთგვარი…

 

დავიწყოთ ბიზნესი ნულიდან (დამწყებთათვის)
საკუთარი ბიზნესი-არის შესაძლებლობა განვახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობები და ამბიციები. იდეა დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი ნულიდან საკმაოდ სარისკო…

 

როგორ დავიწყოთ მცირე ბიზნესი
ზოგიერთი ადამიანი არ იღებს სიამოვნებას იმუშაოს ხელმძღვანელზე ან უფროსსზე. მათ ურჩევნიათ ჰქონდეთ საკუთარი ბიზნესი, არ…

 

დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი პატარა ქალაქში (ზოგადი რჩევები)
ბიზნესის წამოწყება პატარა ქალაქში, განსაკუთრებით ფრთხილი მიდგომაა საჭირო ბიზნეს იდეებთან. ყველაზე სასარგებლო და შემოქმედებითი…