ქალებისთვის (16)ინსტრუქციების თანრიგობა – ახლად დამატებულიპოპულარული
რასთან ერთად ვატაროთ ვერცხლის სამაჯური
მოდის ისტორიაში, საუკუნებიის წინაც, რომ გადავინაცვლოდ ვერ ვიპოვით ისეთ პერიოდს, როცა ქალი არ იყენებდა სამაჯურებს.…