სამსახური და კარიერა (17)ინსტრუქციების თანრიგობა – ახლად დამატებულიპოპულარული
ვიშოვოთ სამსახური (10 რჩევა)
უმუშევრობა თანამედროვე საზოგადოების ყველაზე აქტუალური პრობლემაა. მის გამომწვევ მიზეზებს შორის ერთ-ერთია ვაკანსიისა და სამუშაოს მაძიებლის…

 

როდის გადავცეთ სავიზიტო ბარათი
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით უინტერსო და მარტივად შესასრულებელი სათაურია, არავის გაწყენდათ ერთხელ კიდევ…