საგნები

საგნები (2)



როგორ გამოვსახოთ ნივთიერება

 

როგორ დავყოთ ნარევი
ქიმიური ნარევის დასაყოფად სხვადასხვა ხერხი არსებობს, გავეცნოთ რამდენიმე მათგანს.