წერა (13)როგორ დავწეროთ ტექსტი რეკლამისათვის
რეკლამის მიზანია რეკლამირებული საქონლის გაყიდვების გარზდა. ტექსტის შედგენისას, აუცილებელია ამ მიზნის გათვალისწინება. არ დაწეროთ გრძელი,…

 

როგორ დავწეროთ კარგი სტატია
სტატიის კარგად დაწერის უნარი უბრალოდ აუცილებელია მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის, ჟურნალისტებისათვის, პედაგოგიური და სხვა სახის მუშაკთათვის.…

 

როგორ დავწეროთ ანგარიში (რეპორტი)
სამხედრო საქმეში მცირე ანგარიშ უწოდებენ რეპორტს (ფრ. raport) – ოფიციალური სიტყვიერი ან წერილობითი ანგარიში ქვედა…

 

როგორ ვწეროთ პუნქტუალურად
მეტყველების კულტურისათვის ანუ მართლმეტყველებისა და მართლწერისათვის დიდი მნიშველობა აქვს სასვენი ნიშნების სწორად გამოყენებას. პუნქტუაცია (ლათ.…

 

როგორ ავარიდოთ თავი პლაგიატს
პლაგიატი მეცნიერებისა და ხელოვნების დარგში სხვისი შემოქმედების, სხვისი იდეებისა და გამოგონებების გააზრებული მითვისებას ნიშნავს. ხშირად…

 

როგორ დავწეროთ მოთხრობის შინაარსი
ნაწარმოების შინაარსის დაწერა საკმაოდ მარტივია. მთავარი მონდომება, ყურადღებით წაკითხვა და კარგად გააზრებაა. შინაარსში უნდა…

 

როგორ დავწეროთ ავტობიოგრაფია
კარგ სამსახურში მიღებისას ხშირად დამსაქმებელი რეზიუმეს (CV) გარდა ითხოვს ავტობიოგრაფიასა და დახასიათებას. იმაზე, თუ როგორ…

 

როგორ დავწეროთ რეფერატი
რეფერატი არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომელიც უნდა შეასრულოს აპლიკანტმა და დაიცვას საგამოცდო-საექსპერტო საბჭოს წინაშე.…

 

როგორ დავწეროთ პოზიციის ფურცელი
თქვენი განათლების დონის ზრდასთან ერთად, მოგიწევთ სხვადასხვა სახის ნაშრომების დაწერა. ერთ-ერთი მათგანია პოზიციის ფურცელი. ვინაიდან,…

 

როგორ შევადგინოთ სამადლობელი წერილი
სამადლობელ წერილს წერენ კმაყოფილების გამოსახატად, ეფექტური და ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობისათვის, რამე თხოვნის შესრულების ან ჩატარებული…

 

როგორ დავწეროთ სამადლობელი წერილი
სამადლობელი წერილი გამოხატავს, გაწეული მომსახურების ან საქმიანობისგან გამოწვეულ მადლიერებას. ასეთი წერილი გაგზავნა შეიძლება როგორც…

 

დავწეროთ სამოტივაციო წერილი [II]
ალბათ ხშირად გსმენიათ სამოტივაციო წერილის (Cover Letter, Motivation Letter) შესახებ ინტერნეტში თუ ტელევიზიაში, მაგრამ ხშირად…

 

როგორ დავწეროთ წერილი
დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა საქართველოში იცის წერილის დაწერა, რადგან არაერთი სახელმწიფო/კერძო ორგანიზაციიდან…