მენეჯმენტი (9)როგორ ვმართოთ არასამთავრობო ორგანიზაცია
მენეჯმენტი ეს არის ორგანიზაციის მიზნების ეფექტიანად მიღწევის გზა. ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციისთვის აუცილებელია რესურსების სწორად დაგეგმვა,…

 

შევქმნათ ახალი პროდუქტი (სასიცოცხლო ციკლი)
ჯერ ერთი, ჩვენ ვსაუბრობთ სასიცოცხლო ციკლის გამარტივებულ მოდელზე. ნებისმიერი ფირმა, რომელსაც დოკუმენტურად გაუფორმებია ახალი პროდუქტების…

 

ვმართოთ პროექტი, მართვის სამი ფუნქციით
პროექტის ხელმძღვანელის მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ მივაღწიოთ მიზნებს, რომლებიც დანახარჯების, სამუშაოების გრაფიკისა და პროექტის…

 

როგორ ვმართოთ საპროექტო მენეჯმენტი
რეალისტური მოლოდინის ფორმირება, ყველა დაინტერესებული მხარის თანხმობის მიღწევა და შემკვეთისთვის მზა პროდუქტის მიწოდება -ყველა ამ…

 

როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა
ბიზნეს გეგმა-არის საწარმოს ამოსავალი წერტილი. ის გვიჩვენებს თუ როგორი იქნება წარმოება და რა გზით მივაღწევთ…

 

შევიმუშაოთ საკუთარი ბიზნეს გეგმა (ზოგადი რჩევები)
ბიზნეს-გეგმა-ეს არის პროგრამა, რომელიც აღწერს კომპანიის საქმიანობას, პროდუქტზე, მომსახურებაზე, იმფორმაცია წარმოებაზე და ასევე ორგანიზაციის ეფექტურობაზე.…

 

ავირჩიოთ ბიზნეს იდეა (ზოგადი რჩევები)
ერთ-ერთი ალტერნატიული გადაწყვეტილებაა, დაიწყო საკუთარი ბიზნესი. წარმატებისთვის საჭიროა დეტალურად შევიმუშაოთ ბიზნეს იდეა. ეს არის ერთგვარი…

 

დავარწმუნოთ მომხმარებელი პროდუქტის ყიდვაში (ზოგადი რჩევები)
ხელშეწყობა ნებისმიერ პროდუქტზე გამყიდველისგან მოითხოვს გარკვეულ დროს და დამატებით ხარჯებს. მყიდველი მაღაზიაში შესვლისას, ყურადღებას ამახვილებს…

 

მოვიქცეთ ბიზნეს კონკურენტებთან (ზოგადი რჩევები)
კონკურენცია წარმოადგენს სტიმულს თქვენი ბიზნესის გაუმჯობესებისაკენ. როცა თქვენ ხედავთ რას აკეთებენ თქვენი კონკურენტები და…