დაზღვევა (1)როგორ გამოვთვალოთ ზარალის ოდენობა
სიატუციები, როდესაც შეიძლება დაგვჭირდეს ზარალის სწორი დაანგარიშება შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. ყველაზე ხშირად კი ეს ეხება…