ისლამი (1)ვიცხოვროთ სწორად ისლამის მიხედვით
ისლამი წარმოიშვა არაბეთის ნახევარ კუნძულზე მე_7 საუკუნეში მისი ფუძემდებელია მუჰამედი . ისლამი არაბული სიტყვაა…