თქვენი უფლებები (5)როგორ ვიყიდოთ მიწის ნაკვეთი
მიწის ყიდვის ორი ვარიანტი არსებობს, მიწა შეიძლება იყიდოთ მიწის კერძო მესაკუთრისგან და სახელმწიფოსგან.

 

ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია…

 

გაიცემა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია
2011 წლის განვლილ 6 თვეში (იანვარი-ივნისი) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ლიცენზიის გაცემის…

 

მივიღოთ ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია
საქართველოს წიაღის გეგმაზომიერი შესწავლა ნავთობგაზიანობის პერსპექტიულობის განსასაზღვრავად და ბურღვითი სამუშაოები საბადოების გამოსავლენად და ნავთობის მოსაპოვებლად…

 

მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა თბილიში
თუ გსურთ თბილისში მშენებლობის დაწყება, მაშინ უნდა მიმართოთ ქ. თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს…