კანონი და სამართალი (10)როგორ ვიყიდოთ მიწის ნაკვეთი
მიწის ყიდვის ორი ვარიანტი არსებობს, მიწა შეიძლება იყიდოთ მიწის კერძო მესაკუთრისგან და სახელმწიფოსგან.

 

როგორ შევიტანოთ ადმინისტრაციული სარჩელი
პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, რომელი ინსტანციის სასამართლო არის უფლებამოსილი, მიიღოს სარჩელი. როგორც წესი, პირველი ინსტანციის…

 

როგორ მოვიქცეთ დაკითხვაზე
დაკითხვაზე შეიძლება მოხვდეთ, როგორც მოწმე ან ბრალდებული. თუ თქვენ ან თქვენმა ნათესავებმა მოაწერეს ხელი სასამართლოს…

 

ავიღოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ტექნიკური და სამშენებლო ინსპექცია…

 

გაიცემა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზია
2011 წლის განვლილ 6 თვეში (იანვარი-ივნისი) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ლიცენზიის გაცემის…

 

მივიღოთ ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია
საქართველოს წიაღის გეგმაზომიერი შესწავლა ნავთობგაზიანობის პერსპექტიულობის განსასაზღვრავად და ბურღვითი სამუშაოები საბადოების გამოსავლენად და ნავთობის მოსაპოვებლად…

 

მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა თბილიში
თუ გსურთ თბილისში მშენებლობის დაწყება, მაშინ უნდა მიმართოთ ქ. თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს…

 

როგორ მივიღოთ აშშ-ს მოქალაქეობა
Green Card-ის მფლობელს შეუძლია იცხოვროს აშშ-ში სიცოცხლის ბოლომდე, მაგრამ მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში მას ეძლება…

 

როგორ მივიღოთ Green Card
ბევრს სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრება სწავლისთვის ან მუშაობისათვის, ან თუნდაც დასარჩენად. ამ სტატიაში მე…

 

როგორ მოვიქცეთ პოლიციელთან
ამ ინსტრუქციაში განვიხილავთ სხვადასხვა სავარაუდო სიტუაციებს, რომლებშიც შეიძლება აღმოვჩნდეთ პოლიციის თანამშრომელთან ურთიერთობის დროს. ასევე მოგცემთ…